Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

OFERTA

topqualityessays.com

STUDIUM DYPLOMACJI                   I BIZNESU

Program studium obejmuje trzy obszary zagadnień: dyplomację, przedsiębiorczość i prawo. W każdej z tych trzech dziedzin odbywają się zajęcia teoretyczne – wykłady i praktyczne – ćwiczenia. To pozwala słuchaczom zdobyć wiedzę oraz umieć ją wykorzystać w praktyce życia codziennego. Szczególny akcent został położony właśnie na zagadnienia praktyczne, bardzo przydatne w kontaktach środowiskowych, dlatego też w dziale biznes znajdujemy m.in. takie przedmioty jak: negocjacje, promocja, nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem czy autoprezentacja, w dziale prawo są przedstawione praktyczne przykłady sporządzania umów handlowych międzynarodowych czy zagadnienia z prawa międzynarodowego, prasowego i ochrony praw autorskich. Pod pojęciem dyplomacji rozumiemy całokształt spraw związanych z formą i kulturą bycia, kształtowaną przez protokół dyplomatyczny oraz savoir vivre, niezbędną w każdej sytuacji niezależnie od zajmowanego stanowiska i dziedziny naszej aktywności zawodowej.

Studium trwa dwa semestry, łącznie 200 godz. wykładowych, realizowanych w trakcie 12 sesji sobotnio-niedzielnych.

STUDIUM MARKETINGU WYBORCZEGO

Jedno-semestralne studium szkoleniowe dla uczestników kampanii wyborczych ubiegających się o mandaty w wyborach samorządowych i parlamentarnych oraz członków sztabów wyborczych. Właściwe przygotowanie a następnie przeprowadzenie kampanii wyborczej ma istotny wpływ na jej końcowy efekt. W każdej kampanii wyborczej uczestniczy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset, komitetów wyborczych. Jedynie te reprezentujące duże partie polityczne posiadają właściwie przygotowane sztaby, wspomagane dodatkowo przez specjalistów, niekiedy zagranicznych. Większości obywatelskich komitetów wyborczych, z racji braku profesjonalnego zaplecza, skazana jest z góry na porażkę. Oferowane przez Akademię studium ma pomóc i przygotować do bardziej profesjonalnego prowadzenia kampanii, zaczynając od omówienia zagadnień prawnych. Brak znajomości prawa wyborczego, w tym zasad rozliczenia kampanii to podstawowy problem, z którym niejednokrotnie mają do czynienia dużo komitety wyborcze, narażając się na dotkliwe sankcje finansowe, względnie utratę spodziewanych dotacji z budżetu.                            Głównym błędem popełnianym przez obywatelskie komitety to niewłaściwe przygotowanie kampanii, w tym, rozeznanie tzw. elektoratu wyborczego, stosowne do elektoratu opracowanie materiałów wyborczych, prowadzenie kampanii.                                Studium obejmuje 12 zagadnień, realizowanych w 60 godzin wykładowych.  Zajęcia odbywają się w trybie sesji sobotnio-niedzielnych. Wykłady i zajęcia prowadzą naukowcy wrocławskich uczelni.

KURSY JĘZYKOWE DLA MENADŻERÓW

Otwarty europejski rynek pracy stwarza nieograniczone możliwości rozwoju kariery zawodowej, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych doświadczeń, w połączeniu z wymiernymi korzyściami natury finansowej. Warunkiem tego sukcesu jest operatywna znajomość języków obcych. Ze zrozumiałych względów duży akcent postawiony jest na znajomość języka angielskiego, ale nie zapominajmy również o tym, że największą gospodarką w Europie, a tym samym i rynkiem pracy, z bogatą ofertą zawodową dla kadry kierowniczej, są Niemcy.

Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, oferuje specjalistyczne kursy językowe dla menadżerów oraz kursy języka ogólnego. Zajęcia powadzone są w małych grupach (2-4, 4-8 osób) przez doświadczonych lektorów i tłumaczy metodą konwersacyjną z naciskiem położonym na praktyczne posługiwanie się językiem. Obecnie proponujemy trzy rodzaje kursów:

1) Kurs języka niemieckiego dla menadżerów
(wymagany poziom znajomości A2/B1)
2) Kursy języka angielskiego ogólnego
(na wszystkich poziomach) oraz Business English (wymagany poziom znajomości – minimum A2)
3) Kursy języka polskiego jako obcego (na wszystkich poziomach)

 
Koordynatorem nauczania językowego Królewskiej Akademii jest p. dr Krzysztof Wróblewski.
Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą elektroniczną
info@krolewska-akademia.pl