Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

OFERTA

STUDIUM DYPLOMACJI                   I BIZNESU

Program studium obejmuje trzy obszary zagadnień: dyplomację, przedsiębiorczość i prawo. W każdej z tych trzech dziedzin odbywają się zajęcia teoretyczne – wykłady i praktyczne – ćwiczenia. To pozwala słuchaczom zdobyć wiedzę oraz umieć ją wykorzystać w praktyce życia codziennego. Szczególny akcent został położony właśnie na zagadnienia praktyczne, bardzo przydatne w kontaktach środowiskowych, dlatego też w dziale biznes znajdujemy m.in. takie przedmioty jak: negocjacje, promocja, nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem czy autoprezentacja, w dziale prawo są przedstawione praktyczne przykłady sporządzania umów handlowych międzynarodowych czy zagadnienia z prawa międzynarodowego, prasowego i ochrony praw autorskich. Pod pojęciem dyplomacji rozumiemy całokształt spraw związanych z formą i kulturą bycia, kształtowaną przez protokół dyplomatyczny oraz savoir vivre, niezbędną w każdej sytuacji niezależnie od zajmowanego stanowiska i dziedziny naszej aktywności zawodowej.

Studium trwa dwa semestry, łącznie 200 godz. wykładowych, realizowanych w trakcie 12 sesji sobotnio-niedzielnych.

STUDIUM MARKETINGU WYBORCZEGO

Jedno-semestralne studium szkoleniowe dla uczestników kampanii wyborczych ubiegających się o mandaty w wyborach samorządowych i parlamentarnych oraz członków sztabów wyborczych. Właściwe przygotowanie a następnie przeprowadzenie kampanii wyborczej ma istotny wpływ na jej końcowy efekt. W każdej kampanii wyborczej uczestniczy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset, komitetów wyborczych. Jedynie te reprezentujące duże partie polityczne posiadają właściwie przygotowane sztaby, wspomagane dodatkowo przez specjalistów, niekiedy zagranicznych. Większości obywatelskich komitetów wyborczych, z racji braku profesjonalnego zaplecza, skazana jest z góry na porażkę. Oferowane przez Akademię studium ma pomóc i przygotować do bardziej profesjonalnego prowadzenia kampanii, zaczynając od omówienia zagadnień prawnych. Brak znajomości prawa wyborczego, w tym zasad rozliczenia kampanii to podstawowy problem, z którym niejednokrotnie mają do czynienia dużo komitety wyborcze, narażając się na dotkliwe sankcje finansowe, względnie utratę spodziewanych dotacji z budżetu.                            Głównym błędem popełnianym przez obywatelskie komitety to niewłaściwe przygotowanie kampanii, w tym, rozeznanie tzw. elektoratu wyborczego, stosowne do elektoratu opracowanie materiałów wyborczych, prowadzenie kampanii.                                Studium obejmuje 12 zagadnień, realizowanych w 60 godzin wykładowych.  Zajęcia odbywają się w trybie sesji sobotnio-niedzielnych. Wykłady i zajęcia prowadzą naukowcy wrocławskich uczelni.

KREACJA BIZNESU

 

Intensywny kurs dla dwóch grup osób. Pierwsza grupa to już aktywni przedsiębiorcy. Ich udział w kursie ma za zadanie zintensyfikowanie względnie precyzyjniejsze wyprofilowanie obszaru gospodarczej aktywności.

Druga grupa osób to takie, które jeszcze nie prowadzą własnej działalności, chciałyby tą działalność otworzyć, zastanawiają się nad  wyborem sektora, szukają swojego miejsca w biznesie, ale brak doświadczenia utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia, znalezienia swojego miejsca na rynku.

Warunkiem sine qua non, uzasadniającym uczestnictwo w kursie, jest absolutna determinacja uczestnika co do chęci prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rygor kursu i założona intensywność wymagają od uczestnika, oprócz udziału w zajęciach teoretyczno-praktycznych, skrupulatnej realizacji, w czasie pomiędzy wykładami, zadanych „zadań domowych”.

 Zadaniem kursu, dla osób nie prowadzących działalności, jest określenia obszaru biznesowego, którym będzie w przyszłości uczestnik chciał się zająć, rejestracja działalności, a następnie stworzenia funkcjonalnego systemu organizacyjnego, który będzie umożliwiał realizację nakreślonego celu gospodarczego.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły dokonać analizy stosowanych metod realizacji celów gospodarczych, określić skuteczność dotychczasowych działań promocyjnych i marketingowych. Udział w kursie ma zagwarantować tej grupie osób poprawę efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, poszerzyć bazę kontrachentów, dotrzeć do nowych odbiorców produktów lub usług, w zależności od profilu działalności.