Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Bartosz Michalski

topqualityessays.com

dr Bartosz Michalski (biogram)
1. tytuł naukowy: dr nauk ekonomicznych

2. miejsce studiów magisterskich: absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (2001), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: stosunki międzynarodowe, specjalność: integracja europejska

3. obszar zainteresowań i badań naukowych: Międzynarodowa ekonomia polityczna, Integracja regionalna i międzyregionalna w gospodarce światowej, Determinanty międzynarodowej konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw, Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji

4. wybrane publikacje:
 B. Michalski, Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu?, Difin, Warszawa 2014, ss. 253
 B. Michalski, Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji. Budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej, Difin, Warszawa 2009, ss. 255.
 Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność?, [w:] Kryzys i perspektywy strefy euro, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s. 85-105.
 B. Michalski, Triadyzacja i korporatyzacja gospodarki światowej w świetle tezy Susan Strange o odwrocie państwa, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. nauk. M Chorośnicki, J. J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Krakowska Oficyna Wydawnicza Tekst, Kraków 2013, s. 603–613.
 B. Michalski, Analiza funkcjonowania agencji credit ratingowych i ich rola w kontekście kryzysu finansowego, [w:] Globalny kryzys finansowy 2008: dekonstrukcja, D. Kopiński, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (red. nauk), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2012, s. 69-87.
 B. Michalski, Globalizacja a regionalna integracja gospodarcza [w:] Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, E. Łaźniewska, P. Deszczyński (red.), PWN, Warszawa 2011, s. 130–157.
 Umiędzynarodowienie sektora mid-tech na przykładzie wymiany handlowej sektora samochodowego w Polsce w latach 2004–2012, „Ekonomia międzynarodowa”, nr 6-2014, s. 63–80.
 Competitiveness of Polish mid-tech and high-tech exports to the European Union (EU-27) in the first decade of the 21st century, “Poznań University of Economics Review” Vol. 14, No. 4/2014, s. 52–68.
 Zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 315, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013, s. 607–618 (tom 1).

5. aktywność (np. stypendia, kongresy, stowarzyszenia, współpraca międzynarodowa itp.): udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce oraz za granicą z zakresu ekonomii międzynarodowej, gospodarki światowej oraz stosunków międzynarodowych. Wyjazdy naukowo-badawcze oraz dydaktyczne na Uniwersytecie Macquarie w Sydney (2011), Uniwersytecie w Salzburgu (2012), Światowej Organizacji Handlu w Genewie (2012) Uniwersytecie Corvinusa w Budapeszcie (2013), Państwowym Uniwersytecie w St. Petersburgu (2013) oraz Uniwersytecie Ruhry w Bochum (2014).