Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Dorota Miłoszewska

topqualityessays.com

DOROTA MIŁOSZEWSKA – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Tytuł naukowy uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia wyższe magisterskie ukończyła w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek oraz współpracownik takich stowarzyszeń, jak: Instytut Geopolityki, Polskie Towarzystwo Geopolityczne czy Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Redaktor tematyczny ds. transatlantyckich „Studia Geopolitica” – niezależnego rocznika naukowego, szerzącego wiedzę z zakresu geopolityki, wydawanego przez „Politikon”. Jej zainteresowania dotyczą szeroko rozumianej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, geopolityki i geostrategii Autorka m.in. monografii naukowej: Trójpłaszczyznowa Szachownica. Segmentacja „Wielkiej Polityki” w rozważaniach Josepha Nye’a [Częstochowa 2010], za którą otrzymała nagrodę Dziekana WNPiD UAM, pracy zbiorowej pod redakcją: Czas EuroMajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska [Warszawa 2014] oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w periodykach czy drukach zwartych z zakresu szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Obecnie przygotowuje kolejną książkę poświęconą percepcji koncepcji imperium w amerykańskiej myśli politycznej. Większość z jej publikacji można przeczytać w Repozytorium UAM oraz na innych portalach naukowych.