Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Karolina Mazur

topqualityessays.com

1. tytuł naukowy
dr hab. inż. profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
2. miejsce studiów magisterskich
1990: uzyskany stopień magistra i inżyniera: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
2000: Uzyskanie stopnia doktora: Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
2012: Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3. obszar zainteresowań i badań naukowych
1) Zarządzanie strategiczne (ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia zasobowego).
2) Zarządzanie wartością (ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiaru wartości).
3) Zarządzanie zasobami ludzkimi (ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracownik-organizacja).
4. wybrane publikacje:
Mazur K., Project management in boundary spanned teams – diversified directions of social exchange. The meta-analytical approach, „Management”, 2014, Vol. 18, no. 2, s. 104-118
Mazur K., Zjawisko zarządzania symbolicznego a otoczenie organizacji, „Przegląd Organizacji”, no 1, s. 6-11
Mazur K., Kulczyk Z., Isolating mechanisms as sustainability factors of resource-based competitive advantage ”Management”, 2013,Vol. 17, no. 2, s. 31-46,
Mazur K., Tworzenie i przywłaszczanie wartości: perspektywa relacji: pracownik – organizacja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2011
Mazur K.,The dynamics of psychological contract between employee and organization. The analysis of selected factors, „Management”, 2012, Vol. 16, no 1, s. 51-64.
Mazur K. Katalizatory i inhibitory procesu tworzenia wartości w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2012, no 689 (50), s. 53-60.
Mazur K., Destrukcyjne reakcje na pogwałcenie kontraktu psychologicznego – wyzwanie dla menedżera w branży informatycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2010, no 115, s. 481-490.
5. aktywność (np. stypendia, kongresy, stowarzyszenia, współpraca międzynarodowa itp.)
Stypendia zagraniczne:
1996 – staż dydaktyczny : University of Leicester, Wielka Brytania
1994 – staż dydaktyczny: L’École des Mines de Saint-Étienne

1992-1993 – staż naukowo-dydaktyczny Carleton University, Ottawa, Kanada
Kongresy:
Brak udziału w wydarzeniach o charakterze kongresów
Uczestniczyła w ponad 20 konferencjach naukowych w dziedzinie zarządzania strategicznego zarządzania finansami oraz rozwoju regionalnego
Panado w 2013 uczestniczyła w międzynarodowej konferencji organizaowanej przez – Project Management Institute “Project Management Curriculum Development Workshop: Advancing PM Teaching in Business and Technical Programs”, Sheraton Warsaw Hotel, Warszawa, 13-14 May, 2013

Stowarzyszenia:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – członek od 2008 roku

Zdjęcie bardzo mile widziane. (Proszę wybrać, unikam zdjęć formalnych i niestety mam tylko taki wybór)