Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

HERALDYKA I ZAGADNIENIA POKREWNE

http://topqualityessays.com

1. FAKULTET – DYPLOMACJA

2. PRZEDMIOT – HERALDYKA I ZAGADNIENIA POKREWNE

3. WYKŁADOWCA – DR MAREK L. WÓJCIK

4. SEMESTR – I & II/Z & L/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 8

7. CELE PRZEDMIOTU –ZAPOZNANIE SŁUCHACZY Z PODSTAWOWYMI ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z HERALDYKĄ, WEKSYLOLOGIĄ I FALERYSTYKĄ, MIĘDZY INNYMI Z DZIEJAMI HERBÓW, ROLĄ, FUNKCJĄ I ZRÓŻNICOWANIEM REGIONALNYM HERBÓW I FLAG ORAZ REGUŁAMI I ZASADAMI ICH BUDOWY

8. TREŚCI MERYTORYCZNE: A. GENEZA, ZNACZENIE I TYPOLOGIA HERBÓW
B. FUNKCJE I ZASTOSOWANIE HERBÓW
C. BUDOWA HERBÓW I BLAZONOWANIE
D. ŹRÓDŁA HERALDYCZNE
E. SYMBOLIKA HERALDYCZNA I JEJ ZRÓŻNICOWANIE
F. GŁÓWNE ZAGADNIENIA HERALDYKI MIEJSKIEJ,
ZIEMSKIEJ I KOŚCIELNEJ
G. WEKSYLOLOGIA
H. FALERYSTYKA

8. PODSTAWOWA LITERATURA – A. KULIKOWSKI, HERALDYKA SZLACHECKA,
WARSZAWA 1990
– J. SZYMAŃSKI, NAUKI POMOCNICZE HISTORII,
WARSZAWA, RÓŻNE WYDANIA
– A. ZNAMIEROWSKI, P. DUDZIŃSKI, WIELKA
KSIĘGA HERALDYKI, WARSZAWA 2008