Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

http://topqualityessays.com

1. FAKULTET BIZNES
2. PRZEDMIOT MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
3. WYKŁADOWCA DR BARTOSZ MICHALSKI
4. SEMESTR II/L/I 2015
5. METODA WYKŁAD UCZESTNICZĄCY
6. LICZBA GODZIN 8
7. CELE PRZEDMIOTU OMÓWIENIE GŁÓWNYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z MIEJSCEM I ROLĄ POLSKIEJ GOSPODARKI W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO REŻIMU HANDLOWEGO ORAZ NA ŚWIATOWEJ MAPIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. ELEMENTEM WZBOGACAJĄCYM JEST TAKŻE ODNIESIENIE DO KWESTII KULTUROWYCH UWARUNKOWAŃ BIZNESU ORAZ PRZEDYSKUTOWANIE ETYCZNEGO WYMIARU FUNKCJONOWANIA KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH.
8. TREŚCI MERYTORYCZNE 1. A. PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY HANDLOWEJ
B. RYNKI EUROPEJSKIE
C. RYNKI POZAEUROPEJSKIE
D. ZAGRANICZNE INWESTYCJE W POLSCE – UWARUNKOWANIA
E. UWARUNKOWANIA KULTUROWE W BIZNESIE
MIĘDZYNARODOWYM
F. ETYKA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

9. LITERATURA PODSTAWOWA – A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
PWE, Warszawa 2006.
– Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na
wiedzy, S. Wydymus., A. Głodowska (red.), Difin,
Warszawa 2013.
– Międzynarodowe stosunki gospodarcze, J. Rymarczyk
(red.). PWE, Warszawa 2010.
– A. Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i
skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2005.
– Biznes. Etyka. Odpowiedzialność, W. Gasparski (red.),
PWN, Warszawa 2012.