Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Zarys historii dyplomacji

top quality essay

KRÓLEWSKA
AKADEMIA BIZNESU I DYPLOMACJI

SYLABUS

1. FAKULTET – Dyplomacja

2. PRZEDMIOT – Zarys historii dyplomacji

3. WYKŁADOWCA – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gałganek

4. SEMESTR – I/Z/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 12

7. CELE PRZEDMIOTU – Przedstawienie dominujących perspektyw
objaśniania zjawiska dyplomacji.
– Zbudowanie świadomości znaczenia historyzacji pojęcia i praktyki dyplomacji.
– Zrozumienie historii dyplomacji jako procesu rozwoju społecznego.
– Nabycie umiejętności konstruowania alternatywnych narracji historycznych o dyplomacji.
8. TREŚCI MERYTORYCZNE A. Paradygmaty dyplomacji.
B. Wielka tradycja. Dyplomacja w świecie starożytnym.
C. Starożytny Bliski Wschód. Narodziny międzynarodowości i systemu międzynarodowego.
D. Genealogia dyplomacji w starożytnej Grecji.
E. Dyplomacja Imperium Rzymskiego.
F. Włoska dyplomacja renesansowa.
G. Dyplomacja monarchii absolutnej.
H. Nowożytny system dyplomatyczny. Od
absolutyzmu do kapitalizmu.
I. Dyplomacja publiczna. Taksonomie i historie.
LITERATURA PODSTAWOWA Ryszard Frelek, Dzieje dyplomacji. Toruń 2014.
Henry Kissinger, Dyplomacja. Warszawa 2003.
Andrzej Gałganek, Dyplomacja i prawo międzynarodowe. [w:] idem, Historia stosunków międzynarodowych. Warszawa 2013, t. 2, s. 1004-1025.
Jeremy Black, A History of Diplomacy. London 2010.