Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Tok studiów

topqualityessays.com

I. INDYWIDUALNY

Minimalna liczba zajęć – 100 godzin.

Uczestnik studium może sam dokonać wyboru przedmiotów-zajęć , w których chce brać udział. Warunkiem jest uczestnictwo w zajęciach w liczbie minimalnej 100 godzin. Istnieje możliwość wyboru dowolnych zajęć i liczby godzin.

Przy wyborze indywidualnego toku studiów nie obowiązuje wymóg posiadania dyplomu ukończenia studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim

Po ukończeniu Studium słuchacz otrzymuje DYPLOM UCZESTNICTWA w wykładach KRÓLEWSKIEJ AKADEMII BIZNESU I DYPLOMACJI, z wyszczególnieniem przedmiotów i ilości godzin.

II. KIERUNKOWY

Minimalna liczba zajęć – 100 godzin.

Uczestnik Studium dokonuje wyboru jednego kierunku nauczania: BIZNES lub DYPLOMACJĘ. Realizuje program nauczania z wybranego kierunku, pozostałe zajęcia dobiera indywidualnie w zależności od zainteresowań.

Absolwent otrzymuje DYPLOM UKOŃCZENIA Studium Podyplomowego KRÓLEWSKIEJ AKADEMII BIZNESU I DYPLOMACJI ze specjalnością Zarządzanie lub Dyplomacja.

III. KOMPLEKSOWY

Łączna liczba zajęć – 200 godzin.

Kompleksowa forma uczestnictwa w studium jest realizacją całościowego programu Akademii rozpisanego na II semestry.

Absolwent otrzymuje DYPLOM UKOŃCZENIA Studium Podyplomowego KRÓLEWSKIEJ AKADEMII BIZNESU I DYPLOMACJI ze specjalnością Zarządzanie i Dyplomacja. Na życzenie, absolwent może otrzymać dwa oddzielne dyplomy, jeden potwierdzający ukończenie Studium w zakresie Zarządzania, a drugi Dyplomacji.