Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Andrzej Gałganek

topqualityessays

ANDRZEJ GAŁGANEK – politolog, filozof, dr hab., profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze A. Gałganka koncentrują się wokół problemów stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii stosunków międzynarodowych. Jego ostatnie książki poświęcone są historii teoretyzowania o stosunkach międzynarodowych (Historia teorii stosunków międzynarodowych. PWN, Warszawa 2009) oraz historii stosunków międzynarodowych (Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój. Elipsa, Warszawa 2013). Historia stosunków międzynarodowych w 2014 roku została uznana w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza za Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej w 2013 roku. W latach 2009-2013 autor był wice-przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

ANDRZEJ GAŁGANEK – political scientist, philosopher, professor in the field of international relations at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Gałganek is interested in theory and history of International Relations. His last books explores history of theory International Relations (History of Theory International Relations, PWN, Warszawa 2009) and history of international relations (History of International Relations. Uneven and Combined Development, Elipsa, Warszawa 2013). History of International Relations in 2014 received the Foundation of Czesław Mojsiewicz award for “Best Book in the Political Science 2013”. He is also co-editor of Przegląd Strategiczny (University of Adam Mickiewicz). From 2009 to 2013 he was vice-president of Polish Society of International Studies.