Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Krzysztof Wróblewski

topqualityessays.com

Dr Krzysztof Wróblewski

Filolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: filologia polska. Praca magisterska O najważniejszych zjawiskach językowych we współczesnej muzyce młodzieżowej (1988); rozprawa doktorska Analiza językowo-stylistyczna twórczości Jeremiego Przybory (1998). Tłumacz języka angielskiego specjalizujący się w terminologii ekonomicznej, prawnej oraz wybranych aspektach słownictwa technicznego. Posiadacz dyplomu Cambridge Proficiency in English (1994), absolwent Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej (2013 – 2014). Lektor języka polskiego jako obcego oraz języka angielskiego. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń oraz szkoleń językowych.

Autor artykułów dotyczących współczesnej polszczyzny obejmujących głównie poprawność językową, polszczyznę potoczną, komizm i dowcip językowy, stereotypy językowe w dowcipach oraz słownictwo specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej terminologii ekonomicznej po roku 1989) i problemy przekładu tekstów specjalistycznych.

Jako tłumacz współpracował między innymi z Centralą Banku Zachodniego, doradcami British Know-How Fund, ekspertami branżowymi Central Trust. Jako lektor języka angielskiego oraz języka polskiego prowadzi zajęcia w szkołach językowych, korporacjach, firmach i niepublicznych szkołach wyższych.

Wybrane publikacje:

• Przegląd ważniejszych teorii stosowanych w glottodydaktyce (1992)
• Wpływy angielskojęzyczne w terminologii i słownictwie dotyczącym współczesnej muzyki rozrywkowej (1994)
• Rola tekstu w nauce czytania cudzoziemców. Wybrane problemy (1995)
• Wykorzystanie tekstów kabaretowych Jeremiego Przybory w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2004)
• Wybrane problemy nauczania języka polskiego jako obcego w grupach początkujących (2005)
• Cross-docking – kłopotliwy termin z dziedziny marketingu, transportu i logistyki (2009)
• „Oficerowie i trenerzy audytują dealing room – o dylematach tłumacza i weryfikatora tłumaczeń tekstów ekonomicznych, [w:] „Język w prawie administracji i gospodarce” pod red. Kazimierza Michalewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 169-176